Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Fárek stavební s.r.o., se sídlem Videčská 436, Rožnov pod Radhoštěm, 75661, tel: 604 233 385, IČ: 28563344 a to:

a) v rozsahu informací přijatých kontaktními formuláři na webu www.farek.eu

b) v rozsahu jméno, příjmení, email.

c) za účelem použití zadaných informací pro služby zákazníkům a zpracování vašeho požadavku, kdy Vaše osobní informace nebudou nikdy předány třetím stranám, ani použity k marketingovým, či jiným účelům.

d) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne od požadavku.

f) O výmaz vašich osobních údajů můžete kdykoliv požádat písemně na info@farek.eu.

g) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim mám přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.