Sádrokartony

Moderním, kvalitním a ekologickým řešením při vytváření interiérů je využití sádrokartonu. Sádrokartonové desky jsou určeny pro široké spektrum využití a to jak v nové výstavbě, tak při rekonstrukcích a opravách bytů či rodinných domů.

Desky jsou určeny pro montáž příček, stropních podhledů, suchých omítek a předsazených stěn na ocelové profily nebo dřevěné latě, podlahy apod.

Proč použít sádrokarton?

Výhodou stavebních systémů ze sádrokartonu je jejich nízká hmotnost, která umožňuje snadnou přepravu i manipulaci a zaručuje malé statické zatížení domu. Sádrokartonové desky jsou ověřeným stavebnicovým systémem, který umožňuje široké možnosti povrchových úprav – nátěry, malby, tapety, obklady…

Konstrukce tenkostěnných sádrokartonových příček vyzrála během jejich vývoje natolik, že mohou být využity ve velmi širokém rozsahu vnitřních nenosných příček (jako příčky mezi pokoji, schodišťové stěny, instalační příčky mezi kuchyní a koupelnou) – tedy všude tam, kde příčka neslouží jako statický nosný prvek.

Vlastnosti

Sádrokartonové desky jsou složeny ze sádrového jádra (směs sádry a rozvlákněného papíru či skelných vláken) oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem, který je odlišný u různých typů desek. Podélná hrana desky je přizpůsobena optimálnímu snadnému tmelení s výslednou vysokou pevností spáry.

Desky se vyrábějí v několika tloušťkách,ale nejužívanější je deska tloušťky 12,5 mm. Desky větší tloušťky se používají z důvodů požárních, akustických či kvůli zvýšení odolnosti proti průrazu; desky menší tloušťky se užívají pro ohýbané konstrukce či tzv. suché omítky. Desky lze montovat i ve více vrstvách.

Desky se vyrábějí v několika druzích

  • obyčejná bílý karton s modrým potiskem
  • obyčejná protipožární bílý karton s červeným potiskem
  • obyčejná impregnovaná zelený karton s modrým potiskem
  • protipožární impregnovaná zelený karton s červeným potiskem