Zateplování budov

Vhodným zateplením lze výrazným způsobem nejen snížit výdaje za topení, a to až o 60%, ale získáme taky nový vzhled fasády domu, lepší tepelnou pohodu nejen v zimních ale i v letních měsících a prodloužíme výrazně životnost stavby.

Proč zateplovat?

  • Fasádní zateplovací systém posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a zamezí se tak poruchám zdiva mrazem.
  • Stavebně fyzikální vlastnosti obvodového zdiva se podstatně zlepší.
  • Výrazné úspory nákladu na vytápění.
  • Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení.
  • Ochrana před hlukem, zateplením vytvoříte zároveň i zvukovou bariéru (zejména s použitím izolantu s min. vlákna).
  • Nový a efektní vzhled (součástí fasádního zateplovacího systému je samozřejmě i konečná povrchová úprava – je možno volit různé struktury a odstíny omítky).
  • Výrazné zlepšení tepelné pohody při vysokých teplotách v létě.
  • Omezení výskytu plísní.
  • Prodloužení životnosti konstrukce snížením namáhání teplotními rázy.

Návratnost, dotace

Při vzrůstajících cenách za energie, je investice do zateplení domu jednou z možností, jak omezit výdaje na vytápění a vzhledem k různým dotacím je i finančně zajímavá.

Účast naší firmy v programu Zelená úsporam

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů.