Interior Design

Naše společnost se zabývá přípravou terénu pro stavby pozemní, dopravní i vodohospodářské. Převážně děláme výkopové práce pro základy, revizní šachty, inženýrské sítě a sejmutí ornice. Rádi přijedeme udělat výkopy i menších rozměrů jako jsou jímky nebo jámy pro bázeny. Mimo výkopů také provádíme úpravy terénu například srovnání celého pozemku do roviny nebo přípravu pro parkoviště, chodníky, cesty a terasy.

Kromě hloubení realizujeme také násypy a návážky zeminy s následným zhutněním. Již jsme odbahňovali rybníky i koryta řek a upravovali svahy kvůli sesuvům. Naše technika nám umožňuje veškerou přebytečnou zeminu naložit a odvést.